,

Koordinatni Stol KT 70 Sa Pripremom Za CNC – 27114


Koordinatni Stol KT 70 Sa Pripremom Za CNC

Kataloški broj: 27114

Koordinatni Stol KT 70 Sa Pripremom Za CNC

* Od čvrstog aluminija (površinski zbijen)
* S dva koračna motora za osi X (poprečne) i Y (po dužini)

Naziv
E-pošta
Telefon
Enquiry