Moment Odvijač MicroClick 1/4″ 1-5 Nm MC 5

Kataloški broj: 23347

Automatsko brzo otpuštanje prilikom zatezanja vijaka. Jasno čujan zvuk kada je postignut željeni okretni moment. Podešavanje okretnog momenta postiže se okretanjem nazubljenog prstena na kraju drške. Utiskivanjem prstena u dršku fiksira se odabrana vrijednost okretnog momenta. Skala je jasno vidljiva. Dodatna mikro-skala za fino namiještanje: 1 rotacija = 1 Nm. Prsten gradacije 0.10 Nm. Prihvat za 1/4″ bitove (6,3 mm) sa nasadnim adapterom s opružnim sigurnosnim prihvatom. Ukupna dužina: 165 mm. Tolerancija +/-6%. Odvijač se isporučuje u plastičnoj kutiji.