Set Kliješta Za Seger Osigurače 19-60 / 4 kom.

Kataloški broj: 00 19 56

Set Kliješta Za Seger Osigurače 19-60 / 4 kom.

Sastav:
* kliješta za seger os. U-R 180mm 44 11 J2;
* kliješta za seger os. U-K 170mm 44 21 J21;
* kliješta za seger os. V-R 180mm 46 11 A2;
* kliješta za seger os. V-K 170mm 46 21 A21

Kataloški  Broj EAN
4003773-
Model Količina Oblik
 Ø mm
Waage_s.gif

g
00 19 56 030973 670
44 11 J2 Kliješta za seger os. U-R 180mm 1 straight tips 19 – 60 KNMA0101.gif (online-thumb)
44 21 J21 Kliješta za seger os. U-K 170mm 1 bent tips 19 – 60 KNMA0101.gif (online-thumb)KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)
46 11 A2 Kliješta za seger os. V-R 180mm 1 straight tips 19 – 60 KNMA0041.gif (online-thumb) KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
46 21 A21 Kliješta za seger os. V-K 170mm 1 bent tips 19 – 60 KNMA0041.gif (online-thumb)KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)