Škripac Precizni FMZ Sa Stegom

Kataloški broj: 28608

Škripac Precizni FMZ Sa Stegom

* Precizni škripac FMZ sa integriranom stegom za radni stol
* Okretan u svim smjerovima
* Načinjen od tlačno lijevanog cinka
* Lako stezanje na radnu klupu i stol do 60mm
* Alternativno, koristi 2 standardna vijčana spoja kako bi se osigurala radna površina
* Kuglasti zglob – okretan u svim smjerovima (čak i prema dolje)
* 75mm čeljusti za zaštitnim pokrivačem (za osjetljive obratke)
* Maksimalna širina stezanja 70mm i težina 1.6kg

Preporučujemo