Škripac Strojni MS 4

Kataloški broj: 28132

Škripac Strojni MS 4

* Strojni škripac od cinčanog tlačnog lijeva
* Pogodan za smještaj na postolje stalka bušilice MB 140/S i MB 200 te stolne bušilice TBM 220
* Horizontalni i vertikalni V – utori među čeljustima
* Čeljusti širine 50mm i visine 10mm
* Maksimalna širina stezanja 34mm