,

Koordinatni Stol KT 150 – 20150


Koordinatni Stol KT 150

Kataloški broj: 20150

Koordinatni Stol KT 150

* Sa precizno izglodanim „lastin rep“ klizačima, pa je zato pogodan i za obradu metala
* Za usmjeravanje, glodanje, urezivanje čelika, obojenih metala, plastike i drva
* Svaka strana opremljena sa vijcima za zaključavanje
* Sa „lastin rep“ vodilicama i mogućnošću podešavanja za eliminaciju pomaka
* Podešavanje pomaka pomoću dva ručna kotača sa označenom skalom (nula podesiva, 1 okretaj = 2mm pomak, 1 podiok = 0.05mm)
* Stol obrađen glodalicom
* Tri kontinuirana MICROMOT standardna T utora (12 x 6 x 5mm)
* Ograda sa rupama za pozicioniranje, vijci za stezanje
* Praktična vijčana stega za upotrebu pri  smjeravanju
* Stol 200 x 200mm
* Maksimalan hod 150 x 150mm
* Ukupna visina 75mm
* Težina 4.9kg
* Stepenasta stega nije uključena u dostavu

Naziv
Email
Telefon
Enquiry