Spoter “Gyspot Combi 230.E Pro” 230V / 3800-7500 A

Kataloški broj: 021266

MADE IN FRANCE

Categories: , Tag:
Spoter “Gyspot Combi 230.E Pro” 230V / 3800-7500 A

* Nova generacija spotera 2 u 1 za izvlačenje i ravnanje čeličnog i aluminijumskog lima sa 2 pištolja – manuelni i automatski
* Čelik – Nema potrebe za odabir jačine struje i vremena zavarivanja
* Setovanje samo dva parametra: Nivo snage (11 nivoa) i Alat (7 alata)
* Nije potrebno setovati vrijeme i intenzitet
* Aluminijum – Mikroprocesorska kontrola i digitalni prikaz:
• Podesivi napon od 50V do 200V (sa memorijom napona koji je posljednji odabran) ili razina snage od 0 do 10
• Dvostruka baza bakrene podloge prilagođena na pištolju
* Tehnologija: moćna tehnologija kapacitivne pražnjenja za zavarivanje M4 klinova na svim aluminijskim pločama AlSi i AlMg
** Napon: 230 V
** Osigurač: 16 A
** Snaga: čelik 3800 A, aluminijum 7500 A
** Težina: 49,7 kg
** Dimenzije: 450x430x290 mm
* Isporučuje se sa sljedećom opremom:
* Kabl za masu 2,0m presjeka 70mm2
* 2 x Multifunkcionalni pištolj sa konektorom (manuelni i automatski)
* Inercioni čekić
* Zvjezde za izvlačenje ulegnuća
* Držači, nitne i prstenovi za zavarivanje
* Karbonska elektroda za vruće izvlačenje sa funkcijom ravnjanja limene površine
* Kutija sa potrošnim materijalom za reparaciju karoserija – čelik
* Naponski kabl 8,0m
* Kabl za pištolj 2,0m presjeka 70mm2
* Za aluminijum 1 x pištolj (3 m kabl, presjeka 25 mm², sa priključakom za zavarivanje M4 klinova: – Aluminij magnezij  – Aluminijski silicijev dioksid
* Kutija sa potrošnim materijalom za reparaciju karoserija – aluminijum